Kushtet e përdorimit

Të përgjithshme:

Merrmeqira.com është ueb faqe për publikimin e shpalljeve për qira dhe shitblerje në ekskluzivisht në Prishtinë. Merrmeqira.com është portal i hapur për të gjithë publikuesit dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen e shpalljeve ose saktësinë e tyre. Ne mundohemi që informatat e paraqitura në faqe të jenë sa më të sakta por përgjegjësia për saktësinë e tyre është direkt e publikuesit të shpalljes.

Secila shpallje që publikohet në Merrmeqira.com fillimisht do të vlerësohet nga administratori i faqes para se të bëhet publike për vizituesin. Shpalljet që nuk përmbajnë informacion konkret nuk publikohen. Shpalljet që publikohen nuk konsiderohen si pronësi intelektuale.

Shpalljet e publikuara në faqen tonë janë aktive më së shumti për 45 ditë. Pas kësaj periudhe ato fshihen nga sistemi ynë. Merrmeqira.com rezervon të drejtën e ruajtjes apo jo të shpalljeve të caktuara. Merrmeqira.com nuk ka obligim tjetër për të njoftuar publikuesin për shlyerjen e shpalljeve përveç afatit prej 45 ditësh ose kur kjo çështje rregullohet ndryshe përmes marrëveshjeve me klientëve individual.

Secili përdorues që krijon llogari valide në Merrmeqira.com mund ti menaxhoj shpalljet e veta përmes llogarisë së tij. Nëse shpallja publikohet pa hapur llogari personale, atëherë publikuesi mund të mos e ketë mundësinë për ti menaxhuar ato.

Shpalljet nuk konsiderohen vepër artistike dhe si të tilla nuk mund të mbrohen nga kopjimi dhe shpërndarja e tyre. Çdo shpallje e publikuar në këtë portal nuk mund të ketë të drejta autoriale dhe nuk gëzon asnjë mbrojtje ligjore. Merrmeqira.com nuk publikon asnjë informacion personal pa lejen e publikuesit. Me rastin e shtimit të një shpallje të re ju duhet ti publikoni të paktën një emër, një e-mail adresë dhe një numër të telefonit.

Merrmeqira.com nuk mbanë asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e e-mailave që ju vinë nga kontakt forma e pronarit apo thirrjet të cilat mund të bëhen në numrin e publikuar nga publikuesi i shpalljes. Secila shpallje që raportohet ose identifikohet si abuzuese do shlyhet pa ndonjë paralajmërim.

 

Ankesat:

Të gjitha ankesat mund të dërgohen përmes faqes tonë të kontaktit, dhe ne do ti shqyrtojmë sa më shpejtë që mundemi. Merrmeqira.com është vetëm ndërmjetësues në sistemin kërkesa dhe oferta dhe nuk ka kurrfarë obligimi tjetër ndaj palëve të përfshira, përveç në rastet kur kjo kërkohet nga ndonjë palë e interesuar dhe aplikohet marrëveshje e veçantë.