Udhëzime për shpallje

Me rëndësi:


Është shumë e rëndësishme mënyra se si publikohet shpallja dhe përmbajtja e saj që të ketë numër të sa më të madh të vizituesve. Nëse shpallja është përgatitur mirë kjo reflekton seriozitetin e pronarit dhe angazhimin për bashkëpunim të mirëfillt.


Plotësoni me kujdes të gjitha fushat e kërkuara. Specifikoni saktë adresën dhe caktojeni lokacionin në hartë, që vizituesit ta kenë më lehtë që ta identifikojnë pozicionin e pronës. Kështu vizituesit do ti kuptojnë përparësitë që ofrohen në atë lokacion dhe infrastrukturën përcjellëse. Po ashtu preferohet që të vendoset një çmim konkret, e jo marrëveshje. Vizituesi janë të prirur ti thërrasin pronarët të cilët kanë caktuar një çmim dhe pastaj të bëjnë marrëveshje. Gjithashtu nëse e caktoni çmimin, shpallja juaj do të ketë mundësi të përfshihet edhe kur vizituesit kërkojnë sipas një çmimi të caktuar

Mos harroni se fotografia flet sa 1000 fjalë, andaj vendosni fotografitë e pronës tuaj. Kjo mundëson që të shpallja juaj të shfaqet kur vizituesit kërkojnë shpallje vetëm me fotografi. Mos e teproni me përshkrimin dhe shkruani shqip dhe pastër. Kjo reflekton nivelin e kulturës së pronarit. Mos shënoni më shumë se një numër kontaktues

 

Tjera:

Ju lutemi ta keni parasysh se shpalljet fillimisht duhet të verifikohen dhe të aprovohen nga administratori i faqes para se të shfaqen për publik. Preferohet që ta hapni llogarinë tuaj në mënyrë që të keni mundësi ti menaxhoni shpalljet tuaja. Hapja e llogarisë është shumë e thjeshtë dhe mund të kyçeni edhe përmes llogarisë tuaj në Facebook.

Shpalljet individuale mund të shlyhen pas afatit prej 45 ditësh pasi të jenë publikuar. Shpalljet e përsëritura mund të fshihen pa paralajmërim