Udhëzime

Është shumë e rëndësishme mënyra se si publikohet shpallja dhe përmbajtja e saj që të ketë numër të sa më të madh të vizituesve.

Plotësoni me kujdes të gjitha fushat e kërkuara. Specifikoni saktë adresën dhe caktojeni lokacionin në hartë, që vizituesit ta kenë më lehtë që ta identifikojnë pozicionin e pronës. Kështu vizituesit do ti kuptojnë përparësitë që ofrohen në atë lokacion dhe infrastrukturën përcjellëse

Po ashtu preferohet që të vendoset një çmim konkret, e jo marrëveshje. Vizituesi janë të prirur ti thërrasin pronarët të cilët kanë caktuar një çmim dhe pastaj të bëjnë marrëveshje. Gjithashtu nëse e caktoni çmimin, shpallja juaj do të ketë mundësi të përfshihet edhe kur vizituesit kërkojnë sipas një çmimi të caktuar

Mos harroni se fotografia flet sa 1000 fjalë, andaj vendosni fotografitë e pronës tuaj. Kjo mundëson që të shpallja juaj të shfaqet kur vizituesit kërkojnë shpallje vetëm me fotografi. Mos e teproni me përshkrimin dhe shkruani shqip dhe pastër. Kjo reflekton nivelin e kulturës së pronarit. Mos shënoni më shumë se një numër kontaktues

Shto shpallje të re

    Informatat kryesore

    Me marreveshje

    Fotografitë (6 copë)


    Informatat e pronarit